ข้อควรคิดก่อนเลือกกองทุนรวม

ข้อควรคิดก่อนเลือกกองทุนรวม

การลงทุนมีความเสี่ยงดังนั้นก่อนการเลือกลงทุนกับกองทุนใดก็แล้วแต่ควรคิดพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน แต่หลายคนอาจจะยังสงสัยก็ได้ว่าเราควรพิจาณาจากอะไรบ้าง ซึ่งสำหรับข้อนี้จะพอสรุปได้ดังนี้

1. สำรวจตัวเอง ว่าเรามีเงินลงทุนเท่าไร รับกับความเสี่ยงได้ในระดับไหน ต้องการเงินปันผลอย่างไร รวมไปถึงระยะเวลาในการลงทุนนานแค่ไหน

2. ศึกษารายละเอียดต่างๆ ของกองทุนรวมที่เลือก ว่ากองทุนเป็นอย่างไรนำเงินไปลงทุนอะไรบ้าง มีการจ่ายเงินปันผลในลักษณะใด ต้องซื้อขั้นต่ำเท่าไร และมีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง รวมไปถึงอายุของกองทุนตั้งมานานหรือยัง เพราะจะบ่งบอกได้ถึงทักษะและประสบการณ์ของผู้บริหารกองทุน ที่สำคัญอีกอย่างก็คือสภาพคล่องของกองทุน เผื่อเราต้องการเงินสดบางกองทุนจะไม่สามารถขายได้ในทันที

3. ดูผลตอบแทนย้อนหลัง ถ้ามีการจ่ายผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอก็พอจะเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง อย่าดูแค่ผลตอบแทนเพียงปีเดียวควรพิจารณาดูจากหลายๆ ปี เพราะปีเดียวถึงจะเยอะแต่ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่ากองทุนจะมีความแน่นอนหรือมั่นคง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเพื่อใจไว้ด้วยว่าที่ผ่านมาอาจจะให้ผลตอบแทนดีมาตลอดแต่ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอ

4. หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนที่สนใจ อย่าตัดสินใจหรือเลือกซื้อเพราะฟังคนอื่นบอกมาอีกที เพราะนักลงทุนหลายคนเลือกซื้อจากการฟังเขาบอกต่อๆ กันมา ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ผิดควรศึกษาข้อมูลด้วยตัวเอง

เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ดังนั้นควรตัดสินใจอย่างรอบคอบเพื่อให้เงินที่เรานำมาลงทุนเกิดประโยชน์และได้เงินปันผลในแบบที่เราต้องการ

Leave a Reply