ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกองทุนรวม

ในการลงทุนกับกองทุนรวมจัดเป็นการลงทุนที่หลายคนให้ความสนใจ โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือน เพราะจัดเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตอย่างหนึ่งที่สามารถเก็บไว้ใช้ในวัยเกษียณอายุได้ แต่การลงทุนในกองทุนรวมเกือบทุกประเภทจะต้องมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม สำหรับค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะเปรียบเสมือนเป็นค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับผู้บริหารกองทุนนั่นเอง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บส่วนใหญ่จะมีดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
เป็นค่าธรรมเนียมเรียกเก็บในครั้งแรกที่เรานำเงินมาลงทุน โดยอาจมีค่าธรรมเนียมแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ถ้ากองทุนรวมที่เราสนใจซื้อมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าคิดที่ 1% แล้วเรานำเงินมาซื้อกองทุนรวม 1,000 บาท หักจากค่าธรรมเนียม 1% ก็จะเท่ากับว่าเราซื้อกองทุนรวมที่ 990 บาท นั่นเอง

2. ค่าธรรมเนียมรายปี
สำหรับค่าธรรมเนียมรายปีจะมีลักษณะเหมือนเราเสียค่าธรรมเนียมทั่วไปของบัตรต่างๆ อย่างเช่น บัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บทุกๆ ปี สำหรับในกองทุนรวมก็จะมีการหักค่าธรรมเนียมจากเงินที่เรานำมาซื้อกองทุนในทุกปีเช่นกัน แต่จะหักเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายของกองทุนรวมแต่ละแห่ง ซึ่งอาจจะมากน้อยแตกต่างกัน

3. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
อาจจะมีค่าธรรมเนียมนอกเหนือจาก 2 ข้อแรกที่กล่าวมาเกิดขึ้นได้ อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละกองทุนประกอบกันด้วย เพราะกองทุนบางประเภทอาจจะมีค่าเนียมปลีกย่อยเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมจัดเป็นค่าใช้จ่ายที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเสียไปอย่างสูญเปล่า แต่ถ้าผลประกอบการดีเงินปันผลดี ค่าธรรมเนียมเหล่านี้อาจจะเป็นเงินเพียงเล็กน้อย ดังนั้นก่อนตัดสินใจลงทุนก็อย่าลืมดูรายละเอียดต่างๆ ของกองทุนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการเลือกลงทุน

Leave a Reply