เที่ยวชมวิถีชีวิตเกษตรกรต้องมาที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย หรือ บ้านควาย ตั้งอยู่ที่ 222/2 หมู่ 1 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เหมาะสำหรับผู้สนใจขมและต้องการสัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยในชนบทที่ทำไร่ทำนาและมีความผูกพันกับควาย เพราะในสมัยก่อนชาวนาในบ้านเราใช้ควายในการไถนา ทำให้ในยุคก่อนๆ ชาวนาไทยเกือบทุกบ้านเลี้ยงควาย แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำให้วิธีการทำนาเปลี่ยนไปจากเดิม ชาวนาหันมาใช้รถไถนาแทนการใช้ควาย เพราะใช้เวลารวดเร็วกว่าทำได้ปริมาณที่มากกว่า ชาวนาไทยในชนบทจึงไม่ได้เลี้ยงควายเหมือนในสมัยก่อน

หมู่บ้านแห่งนี้จึงถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อให้คนไทยรุ่นใหม่ได้รู้จักวิถีชีวิตคนไทยรุ่นเก่า มาเที่ยวชมที่นี่คุณจะได้เห็นการใช้ชีวิตต่างๆ ของคนไทยในสมัยก่อน อาทิเช่น การทำไร่ไถนา, ปลูกผัก, เลี้ยงควาย, การทำงานฝีมือ และการทำเครื่องจักรสานแบบสมัยโบราณ นอกจากนี้ที่นี่ยังได้รวบรวมข้อมูลความรู้ไว้ให้กับผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ามาศึกษาวิธีการทำนาและการทำเกษตรกรรมแบบชาวไทยในชนบทที่เรียบง่าย และมีชีวิตอย่างพอเพียง และยังมีการจัดแสดงเกี่ยวกับควายให้ได้ชมกันด้วย อาทิเช่น การแสดงความสามารถของควาย ศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับควาย ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ต่างๆ , ระยะเวลาการตั้งท้อง, การออกลูก, และวิธีการใช้งาน

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยเปิดให้บริการเข้าชมกันได้ทุกวันไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 18.00 น. ใครอยากนั่งเกวียนเที่ยวชมหมู่บ้านควาย สัมผัสชีวิตชาวชนบทแบบเก่ามาที่นี่คุณจะไม่ผิดหวัง

Leave a Reply