เรื่องที่ควรพิจารณาในการเลือกลงทุนในกองทุนรวม

เรื่องที่ควรพิจารณาในการเลือกลงทุนในกองทุนรวม

การตัดสินใจในการลงทุนในกองทุนรวมแต่ละประเภทจริงๆ แล้วจะมีความแตกต่างกัน และกองทุนรวมที่เหมาะกับนักลงทุนคนหนึ่ง อาจจะไม่เหมาะกับอีกคนหนึ่งก็เป็นได้ สำหรับหลักที่คุณควรพิจารณาในการเลือกลงทุนนั้น พอจะสรุปได้ดังนี้

1. ศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้ละเอียด เพื่อให้ทราบถึงนโยบายต่างๆ รวมทั้งเงื่อนไขของกองทุน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของผลตอบแมน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

2. ดูผลตอบแทนในอดีตแต่ไม่ควรให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนัก เพราะผลตอบแทนในอดีตเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิง ไม่ได้เป็นข้อมูลที่ประกันได้ว่าในอนาคตจะเป็นเช่นเดิมอีกหรือไม่

3. เลือกลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะกับสไตล์การลงทุนของเรา เช่น ถ้าเราต้องการสภาพคล่องในการขายก็ควรเลือกลงทุนในกองทุนรวมแบบเปิด แต่ถ้าต้องการลงทุนแบบระยะยาวก็ให้เลือกกองทุนแบบปิด เป็นต้น

4. เลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มีผลการดำเนินงานที่ดีและให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญกองทุนรวมที่เลือกควรมีค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่มาก

5. เลือกลงทุนกับกองทุนรวมที่มีการให้บริการแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น การซื้อ-ขายหน่วยลงทุน รวมไปถึงการโอนย้ายหน่วยลงทุน นอกจากนี้ควรมีรูปแบบการซื้อขายหลากหลายช่องทางเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับนักลงทุน

6. เลือกโดยการพิจารณาแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยหรือผลกำไรในอนาคต

ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นข้อที่ควรพิจารณาในการเลือกลงทุนกับกองทุนรวมสำหรับมือใหม่หรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นลงทุน

Leave a Reply