Month: June 2015

การจดรายรับรายจ่าย…จำเป็นมากคุณรู้ไหม?

เรื่องของรายรับรายจ่ายเป็นเรื่องที่สำคัญมากและสิ่งที่คุณควรทำเมื่อมีรายรับรายจ่ายเกิดขึ้น ในชีวิตประจำวันก็คือการจดบันทึกรายรับรายจ่ายนั่นเอง ถามว่าทำไมคนเราถึงควรจดบันทึกรายรับรายจ่าย? นั่นก็เป็นเพราะการจดบันทึกจะช่วยทำให้คุณสามารถจดจำเงินที่คุณได้รับและเงินที่คุณได้ใช้จ่ายไปใน แต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละปีได้นั่นเอง อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการให้ความใส่ใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายมากขึ้น ทำให้คุณเกิดความตระหนักว่าอะไรบ้างที่คุณใช้ไปอย่างฟุ่มเฟือย อะไรบ้างที่ใช้ไปโดยใช่เหตุ การจดบันทึกรายรับรายจ่ายจึงเป็นประโยชน์มากสำหรับเราทุกคนฝันอยากจะรวย อยากที่จะมีเงินออมและอยากที่จะมีชีวิตสุขสบายในวันข้างหน้า หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากรวยคุณต้องจดบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะ… เพราะการจดบันทึกนี้ จะช่วยค่อยๆ ดัดนิสัยทางการเงินของตัวคุณไปเรื่อย ๆ ทำให้ตัวคุณเริ่มรู้จักที่จะตัดรายจ่ายบางอย่างออกไปบ้าง รู้จักที่บริหารจัดการการเงินให้เป็นระบบเป็นระเบียบ รู้จักใช้เงินเป็น รู้จักใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเมื่อทำไปนาน ๆ นั่นย่อมกลายเป็นว่าคุณจะเริ่มมีนิสัยบริหารจัดการการเงินดีขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัว แล้วหากคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขอยู่เสมอ…การจดบันทึกรายรับรายจ่ายจะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้คุณได้พบกับความสุขได้เช่นเดียวกัน เพราะ เมื่อคุณรู้จักที่จะบริหารการเงินให้ดี รู้จักที่จะจัดสรรทุกอย่างให้ลงตัว ความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นได้และเจ้าบันทึกรายรับรายจ่ายนี่ละที่จะช่วยทำให้คุณรู้ที่มา ที่ไปของเงินที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณได้เป็นอย่างดี “ชีวิตคนเราจะมีความสุขได้…ถ้าคุณรู้จักใช้เงินให้เป็น รู้จักจดบันทึกรายรับรายจ่ายอยู่เสมอ… วินัยทางการเงินเกิดขึ้นได้ด้วยตัวของคุณเอง…”

read more

ความหมายของกองทุนรวม

ความหมายของกองทุนรวม หลายคนคงเคยได้ยินชื่อกองทุนรวมกันมาบ้างแล้ว แต่อาจจะยังสงสัยว่าคืออะไรกันแน่ ขอสรุปง่ายๆ นะคะ กองทุนรวม คือ การลงทุนที่เหมาะกับผู้ลงทุนรายย่อย จะเป็นลักษณะที่ผู้ลงทุนรายย่อยหลายราย นำเงินของตนเองมารวมกันเพื่อลงทุน โดยจะมีผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้และความชำนาญนำเงินรวมนี้ไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้เกิดผลกำไรหรือผลตอบแทนคืนให้กับกองทุน ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามตามสัดส่วนที่ได้ลงทุนไว้ ในกองทุนรวมนั้นๆ กองทุนรวมจึงเหมาะเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินทุน แต่การจะเลือกลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่งไปเลยอาจจะติดขัดในบางเรื่อง และในบางครั้งอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ รวมไปถึงผู้ที่มีทุนทรัพย์ไม่มากและไม่สามารถที่จะกระจายการลงทุนไปในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่ต้องการได้ การลงทุนกับกองทุนรวมจึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการนำเงินมาลงทุนได้ดีกว่า โดยเมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหน่วยลงทุน ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้นำเงินนั้นไปซื้อสินทรัพย์ต่างๆ ตามที่ตกลงกันไว้ ตามนโยบายของกองทุนประเภทนั้น และในทุกวันผู้จัดการกองทุนจะทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทที่เลือกลงทุน เพื่อให้ทราบมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนว่าเป็นเท่าไร ซึ่งถ้าผู้จัดการสามารถบริหารการลงทุนได้อย่ามีประสิทธิภาพและได้ผลดีมูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยลงทุนก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย แต่การลงทุนไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามยังจัดว่ามีความเสี่ยง ดังนั้นผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดและตัดสินใจลงทุนในประเภทที่คิดว่าน่าจะให้ผลลัพธ์หรือผลตอบแทนที่ดีจริงๆ

read more