Month: December 2018

เรื่องที่ควรพิจารณาในการเลือกลงทุนในกองทุนรวม

เรื่องที่ควรพิจารณาในการเลือกลงทุนในกองทุนรวม การตัดสินใจในการลงทุนในกองทุนรวมแต่ละประเภทจริงๆ แล้วจะมีความแตกต่างกัน และกองทุนรวมที่เหมาะกับนักลงทุนคนหนึ่ง อาจจะไม่เหมาะกับอีกคนหนึ่งก็เป็นได้ สำหรับหลักที่คุณควรพิจารณาในการเลือกลงทุนนั้น พอจะสรุปได้ดังนี้ 1. ศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้ละเอียด เพื่อให้ทราบถึงนโยบายต่างๆ รวมทั้งเงื่อนไขของกองทุน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของผลตอบแมน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนจะได้รับ 2. ดูผลตอบแทนในอดีตแต่ไม่ควรให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนัก เพราะผลตอบแทนในอดีตเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิง ไม่ได้เป็นข้อมูลที่ประกันได้ว่าในอนาคตจะเป็นเช่นเดิมอีกหรือไม่ 3. เลือกลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะกับสไตล์การลงทุนของเรา เช่น ถ้าเราต้องการสภาพคล่องในการขายก็ควรเลือกลงทุนในกองทุนรวมแบบเปิด แต่ถ้าต้องการลงทุนแบบระยะยาวก็ให้เลือกกองทุนแบบปิด เป็นต้น 4. เลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มีผลการดำเนินงานที่ดีและให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญกองทุนรวมที่เลือกควรมีค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่มาก 5. เลือกลงทุนกับกองทุนรวมที่มีการให้บริการแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น การซื้อ-ขายหน่วยลงทุน รวมไปถึงการโอนย้ายหน่วยลงทุน นอกจากนี้ควรมีรูปแบบการซื้อขายหลากหลายช่องทางเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับนักลงทุน 6. เลือกโดยการพิจารณาแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยหรือผลกำไรในอนาคต ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นข้อที่ควรพิจารณาในการเลือกลงทุนกับกองทุนรวมสำหรับมือใหม่หรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นลงทุน

read more

ข้อควรคิดก่อนเลือกกองทุนรวม

ข้อควรคิดก่อนเลือกกองทุนรวม การลงทุนมีความเสี่ยงดังนั้นก่อนการเลือกลงทุนกับกองทุนใดก็แล้วแต่ควรคิดพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน แต่หลายคนอาจจะยังสงสัยก็ได้ว่าเราควรพิจาณาจากอะไรบ้าง ซึ่งสำหรับข้อนี้จะพอสรุปได้ดังนี้ 1. สำรวจตัวเอง ว่าเรามีเงินลงทุนเท่าไร รับกับความเสี่ยงได้ในระดับไหน ต้องการเงินปันผลอย่างไร รวมไปถึงระยะเวลาในการลงทุนนานแค่ไหน 2. ศึกษารายละเอียดต่างๆ ของกองทุนรวมที่เลือก ว่ากองทุนเป็นอย่างไรนำเงินไปลงทุนอะไรบ้าง มีการจ่ายเงินปันผลในลักษณะใด ต้องซื้อขั้นต่ำเท่าไร และมีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง รวมไปถึงอายุของกองทุนตั้งมานานหรือยัง เพราะจะบ่งบอกได้ถึงทักษะและประสบการณ์ของผู้บริหารกองทุน ที่สำคัญอีกอย่างก็คือสภาพคล่องของกองทุน เผื่อเราต้องการเงินสดบางกองทุนจะไม่สามารถขายได้ในทันที 3. ดูผลตอบแทนย้อนหลัง ถ้ามีการจ่ายผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอก็พอจะเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง อย่าดูแค่ผลตอบแทนเพียงปีเดียวควรพิจารณาดูจากหลายๆ ปี เพราะปีเดียวถึงจะเยอะแต่ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่ากองทุนจะมีความแน่นอนหรือมั่นคง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเพื่อใจไว้ด้วยว่าที่ผ่านมาอาจจะให้ผลตอบแทนดีมาตลอดแต่ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอ 4. หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนที่สนใจ อย่าตัดสินใจหรือเลือกซื้อเพราะฟังคนอื่นบอกมาอีกที เพราะนักลงทุนหลายคนเลือกซื้อจากการฟังเขาบอกต่อๆ กันมา ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ผิดควรศึกษาข้อมูลด้วยตัวเอง เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ดังนั้นควรตัดสินใจอย่างรอบคอบเพื่อให้เงินที่เรานำมาลงทุนเกิดประโยชน์และได้เงินปันผลในแบบที่เราต้องการ

read more