Category: ใช้เงินอย่างไรให้คุ้มค่า

การจดรายรับรายจ่าย…จำเป็นมากคุณรู้ไหม?

เรื่องของรายรับรายจ่ายเป็นเรื่องที่สำคัญมากและสิ่งที่คุณควรทำเมื่อมีรายรับรายจ่ายเกิดขึ้น ในชีวิตประจำวันก็คือการจดบันทึกรายรับรายจ่ายนั่นเอง ถามว่าทำไมคนเราถึงควรจดบันทึกรายรับรายจ่าย? นั่นก็เป็นเพราะการจดบันทึกจะช่วยทำให้คุณสามารถจดจำเงินที่คุณได้รับและเงินที่คุณได้ใช้จ่ายไปใน แต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละปีได้นั่นเอง อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการให้ความใส่ใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายมากขึ้น ทำให้คุณเกิดความตระหนักว่าอะไรบ้างที่คุณใช้ไปอย่างฟุ่มเฟือย อะไรบ้างที่ใช้ไปโดยใช่เหตุ การจดบันทึกรายรับรายจ่ายจึงเป็นประโยชน์มากสำหรับเราทุกคนฝันอยากจะรวย อยากที่จะมีเงินออมและอยากที่จะมีชีวิตสุขสบายในวันข้างหน้า หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากรวยคุณต้องจดบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะ… เพราะการจดบันทึกนี้ จะช่วยค่อยๆ ดัดนิสัยทางการเงินของตัวคุณไปเรื่อย ๆ ทำให้ตัวคุณเริ่มรู้จักที่จะตัดรายจ่ายบางอย่างออกไปบ้าง รู้จักที่บริหารจัดการการเงินให้เป็นระบบเป็นระเบียบ รู้จักใช้เงินเป็น รู้จักใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเมื่อทำไปนาน ๆ นั่นย่อมกลายเป็นว่าคุณจะเริ่มมีนิสัยบริหารจัดการการเงินดีขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัว แล้วหากคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขอยู่เสมอ…การจดบันทึกรายรับรายจ่ายจะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้คุณได้พบกับความสุขได้เช่นเดียวกัน เพราะ เมื่อคุณรู้จักที่จะบริหารการเงินให้ดี รู้จักที่จะจัดสรรทุกอย่างให้ลงตัว ความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นได้และเจ้าบันทึกรายรับรายจ่ายนี่ละที่จะช่วยทำให้คุณรู้ที่มา ที่ไปของเงินที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณได้เป็นอย่างดี “ชีวิตคนเราจะมีความสุขได้…ถ้าคุณรู้จักใช้เงินให้เป็น รู้จักจดบันทึกรายรับรายจ่ายอยู่เสมอ… วินัยทางการเงินเกิดขึ้นได้ด้วยตัวของคุณเอง…”

read more

การทำบัญชีเพื่อการพัฒนาชีวิต

ด้วยในสภาวะทางด้านสังคมในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระแสวัตถุนิยม สังคมแห่งการใช้เงินใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย สังคมแห่งการฟุ้งเฟ้อ สังคมที่พร้อมจะส่งผลทำให้หลายคนเดินหลงผิด หลงไปตามกระแสนิยมจนกลายเป็นการสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นตามมาในอนาคต (แถมดีไม่ดียังจะกลายเป็นการก่อปัญหาหนี้สินที่ไม่สามารถปลดได้เสียด้วย) และแนวทางหนึ่งที่คนไทยน่าจะคุ้นเคยกันดีและได้รับความนิยม ได้รับการสนับสนุนให้นำมาใช้ในปัจจุบัน ก็คือ “แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” แนวทางนี้เป็นแนวทางที่รัชกาลที่ 9 ท่านทรงมอบให่แก่พวกเราคนไทยทุกคน เป็นแนวทางที่อาศัยการพึ่งพาตัวเอง การทำให้เรารู้จักที่จะประมาณตนและไม่ตั้งอยู่บนความประมาท เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเอง ทำให้ตัวเองรู้จักที่จะพอมีพอกินพอใช้โดยคำนึงอยู่บนหลักของเหตุผลและการประมาณตนเองอยู่เสมอ หากถามว่า การทำบัญชีเป็นการพัฒนาชีวิตได้อย่างไร? การทำบัญชีเป็นการจดบันทึกเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ และเงื่อนไขที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของตัวคุณเองรวมทั้งครอบครัว ชุมชนและในระดับประเทศซึ่งข้อมูลที่ทำการจดบันทึกนี้จะเป็นตัวบงชี้ที่สำคัญของอดีต ปัจจุบันและอนาคต แน่นอนว่าข้อมูลนี้ย่อมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวคุณเองทั้งในด้านการวางแผนชีวิตและการทำกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของคนในครอบครัว เมื่อมีการวางแผนชีวิตที่ดี ชีวิตเราก็จะเริ่มเกิดการพัฒนา เมื่อเกิดการพัฒนาชีวิตเราก็จะเริ่มมีความมั่นคงทางด้านการเงินมากขึ้น ดังนั้นรอช้าอยู่ไย…เรามาเริ่มทำบัญชีและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามหลักคำสอนของรัชกาลที่ 9 กันเถอะคะ…เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันข้างหน้า…เพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรัก

read more

การเก็บเงิน

มีคนเคยถามว่า….จริงๅ แล้วการเก็บเงินนั้นมันยากจริงหรือ หรือว่าใครๆ ก็ทำได้ จริงๆ แล้วการเก็บเงินไม่ใช่เรื่องยากหรือเรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้เสียเลยแต่มันขึ้นอยู่กับความตั้งใจความพยายามความอดทน ความมีวินัยความใส่ใจต่อทุกรายละเอียดต่อทุกการจับจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง หากจะถามว่าแล้วจะทำให้สำเร็จทำได้อย่างไร คงไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวใดจะมากำหนดความสำเร็จของคุณได้มันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเท่านั้น เรื่องของการเก็บเงินจริงๆ แล้วเราถูกปลูกฝังความคิดนี้กันมาตั้งแต่เด็กๆ ตั้งแต่สมัยเรายังเล็ก ๆ ให้เก็บออมทีละนิดทีละหน่อยเก็บวันละบาทสองบาท เก็บไปเรื่อยๆ แล้ววันหนึ่งเราจะมีเงินเป็นก้อนเอง จริงๆ แล้วแนวคิดนี้ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดี เป็นแนวคิดที่ถูกต้องแต่หากคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่อยากรวย อยากมีเงินล้านอย่างคนอื่นเขา เพียงแค่เก็บเงินคงต้องใช้เวลานานพอสมควรถึงจะประสบความสำเร็จ ดังนั้น หากอยากรวยคุณต้องเริ่มคิดที่จะลงทุน คิดที่จะเสี่ยง อย่าอยู่แต่ในกรอบ อย่าอยู่แต่ในขอบเขต Safety zone ของตัวเองเท่านั้น แน่นอนว่าการลงทุนคือความเสี่ยงแต่จะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเราเลือกได้ บางคนเลือกที่จะเสี่ยงมากก็ลงทุนมากเพราะหวังอยากได้กำไรมาก อยากรวยไว ๆ แต่กลับบางคนอยากรวยแต่ขอแบบช้า ๆ ค่อยเป็นค่อยไป แม้ใช้เวลานานหน่อยแต่เราก็อุ่นใจดีกว่าแบบนี้ก็มีและในทุกการลงทุน นั่นคือความเสี่ยงที่คุณต้องยอมรับตั้งแต่แรกแล้วก่อนที่คุณจะลงมือทำ

read more

บริหารรายได้เพื่อให้มีเงินเก็บ

การทำการจดบันทึกรายรับ – รายจ่าย เชื่อว่าหลายคนน่าจะทราบอยู่แล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่กลับเลือกที่จะมองข้ามไปก็เท่านั้นเพียงเพราะคิดว่า มีเงินเหลือเมื่อไรค่อยเก็บ ถ้าไม่มีเงินเหลือก็ไม่เก็บ แบบนี้คงไม่เป็นไรหรอก!! อายุยังน้อยไม่เห็นต้องรีบเก็บเงินเลยแต่พอถึงเวลาที่ต้องใช้เงิน เวลาที่เดือดร้อนกลับไม่มีเงินมาใช้ การทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะช่วยทำให้เราทราบว่าแต่ละเดือนเราใช้จ่ายอะไรไปบ้าง รายจ่ายใดที่จำเป็นไม่จำเป็นและสิ่งสำคัญของบัญชีชนิดนี้คือ คุณต้องหักเงินบางส่วนไว้สำหรับการเก็บออมเพื่ออนาคตด้วย เงินออม เราควรมีการหักรายได้บางส่วนเพื่อการออมเงินไว้โดยปกติคนทั่วไปมักจะออมเงินจากรายได้อย่างน้อย 10 % (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบเรื่องของรายจ่ายในแต่ละเดือนของตัวคุณเองว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด) การออมเงินเป็นเรื่องสำคัญมาก อย่างน้อยในแต่ละเดือนคุณควรมีเงินเก็บไว้ส่วนหนึ่ง เนื่องจาก เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าอนาคตเราจะเจออะไรบ้าง เราจะต้องพบกับสิ่งที่ไม่คาดฝันอะไรบ้าง และเจ้าเงินออมนี่แหละที่จะช่วยทำให้เราผ่านช่วงวิกฤติที่เราต้องเจอในอนาคตได้ ต่อยอดเงินออมที่เก็บไว้ เรื่องของการต่อยอดเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน บางคนกลัวที่จะลงทุน คิดอยู่เสมอว่าการนำเงินทุนที่มี เงินออมที่เก็บไปต่อยอดเป็นเรื่องที่อันตรายมาก ไม่ควรทำ ทำไปก็ไม่คุ้ม เสี่ยงเปล่า ๆ แต่จริง ๆ แล้วการนำเงินออกมาต่อยอดเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ เช่น การเลือกลงทุนในกองทุนรวม (แบบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของหุ้น/หลักทรัพย์ต่าง ๆ) , ลงทุนในหุ้น (แบบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับหุ้นอยู่แล้ว) การลงทุนต่าง ๆ คุณไม่ควรลงแบบทุ่มหน้าตัก ควรมีการแบ่งเงินออมบางส่วนเก็บไว้ เพราะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ฉะนั้นการเก็บเงินไว้บางส่วนย่อมอุ่นใจกว่า

read more