ความเสี่ยงของกองทุนรวมจากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยงของกองทุนรวมจากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง ส่วนใหญ่แล้วการนำเงินมาลงทุนในกองทุนรวมหรือการลงทุนเกือบทุกประเภทจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ สำหรับกองทุนรวมการเปลี่ยนแปลงของตลาดก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบ และเมื่อเกิดขึ้นจะมีผลกระทบกับกองทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่วนสาเหตุที่ทำให้สภาวะการตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นส่วนใหญ่จะเกิดจาก 1. เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจทางการเงินทั้งภายในประเภท ภูมิภาค และในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 2. เกิดการเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล ในแต่ละประเทศ ซึ่งจะส่งผลถึงความไม่มั่นใจในการลงทุนของนักลงทุน 3. เกิดการเปลี่ยนแปลงในการร่างกฎหมาย และมีกฎข้อบังคับใหม่ๆ เกิดขึ้น เกี่ยวกับการลงทุน 4. เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ด้านการลงทุน 5. เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของกลุ่มนักลงทุนในตลาดต่างประเทศ ก็จะส่งผลกระทบกับภายในประเทศได้ด้วยเช่นกัน 6. เกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลประทบกับตลาด เช่น การเกิดภัยทางธรรมชาติ หรือการเกิดสงครามภายในประเทศ ในประเทศใกล้เคียง หรือประเทศใดประเทศหนึ่งในโลก โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจก็ส่งผลให้สภาวะการตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงในสภาวะตลาดดังที่กล่าวมานี้ บางครั้งเป็นความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และยังกล่าวได้ว่าเป็นความเสี่ยงที่เราอาจจะคาดการณ์ไม่ถึง แต่ก็ส่งผลประทบกับกองทุนรวม แต่ความเสี่ยงเหล่านี้ถ้าสภาพเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังคงมั่นคงอยู่ก็อาจจะทำให้สภาวะการตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงได้น้อยมาก ดังนั้นก่อนการลงทุนก็ลองมองสภาพตลาดโดยรวม ซึ่งเราอาจจะศึกษาจากข้อมูลข่าวสารและติดตามข่าวเศรษฐกิจรวมทั้งการเมืองประกอบก่อนพิจารณาลงทุน

read more

การเก็บเงิน

มีคนเคยถามว่า….จริงๅ แล้วการเก็บเงินนั้นมันยากจริงหรือ หรือว่าใครๆ ก็ทำได้ จริงๆ แล้วการเก็บเงินไม่ใช่เรื่องยากหรือเรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้เสียเลยแต่มันขึ้นอยู่กับความตั้งใจความพยายามความอดทน ความมีวินัยความใส่ใจต่อทุกรายละเอียดต่อทุกการจับจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง หากจะถามว่าแล้วจะทำให้สำเร็จทำได้อย่างไร คงไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวใดจะมากำหนดความสำเร็จของคุณได้มันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเท่านั้น เรื่องของการเก็บเงินจริงๆ แล้วเราถูกปลูกฝังความคิดนี้กันมาตั้งแต่เด็กๆ ตั้งแต่สมัยเรายังเล็ก ๆ ให้เก็บออมทีละนิดทีละหน่อยเก็บวันละบาทสองบาท เก็บไปเรื่อยๆ แล้ววันหนึ่งเราจะมีเงินเป็นก้อนเอง จริงๆ แล้วแนวคิดนี้ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดี เป็นแนวคิดที่ถูกต้องแต่หากคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่อยากรวย อยากมีเงินล้านอย่างคนอื่นเขา เพียงแค่เก็บเงินคงต้องใช้เวลานานพอสมควรถึงจะประสบความสำเร็จ ดังนั้น หากอยากรวยคุณต้องเริ่มคิดที่จะลงทุน คิดที่จะเสี่ยง อย่าอยู่แต่ในกรอบ อย่าอยู่แต่ในขอบเขต Safety zone ของตัวเองเท่านั้น แน่นอนว่าการลงทุนคือความเสี่ยงแต่จะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเราเลือกได้ บางคนเลือกที่จะเสี่ยงมากก็ลงทุนมากเพราะหวังอยากได้กำไรมาก อยากรวยไว ๆ แต่กลับบางคนอยากรวยแต่ขอแบบช้า ๆ ค่อยเป็นค่อยไป แม้ใช้เวลานานหน่อยแต่เราก็อุ่นใจดีกว่าแบบนี้ก็มีและในทุกการลงทุน นั่นคือความเสี่ยงที่คุณต้องยอมรับตั้งแต่แรกแล้วก่อนที่คุณจะลงมือทำ

read more

บริหารรายได้เพื่อให้มีเงินเก็บ

การทำการจดบันทึกรายรับ – รายจ่าย เชื่อว่าหลายคนน่าจะทราบอยู่แล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่กลับเลือกที่จะมองข้ามไปก็เท่านั้นเพียงเพราะคิดว่า มีเงินเหลือเมื่อไรค่อยเก็บ ถ้าไม่มีเงินเหลือก็ไม่เก็บ แบบนี้คงไม่เป็นไรหรอก!! อายุยังน้อยไม่เห็นต้องรีบเก็บเงินเลยแต่พอถึงเวลาที่ต้องใช้เงิน เวลาที่เดือดร้อนกลับไม่มีเงินมาใช้ การทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะช่วยทำให้เราทราบว่าแต่ละเดือนเราใช้จ่ายอะไรไปบ้าง รายจ่ายใดที่จำเป็นไม่จำเป็นและสิ่งสำคัญของบัญชีชนิดนี้คือ คุณต้องหักเงินบางส่วนไว้สำหรับการเก็บออมเพื่ออนาคตด้วย เงินออม เราควรมีการหักรายได้บางส่วนเพื่อการออมเงินไว้โดยปกติคนทั่วไปมักจะออมเงินจากรายได้อย่างน้อย 10 % (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบเรื่องของรายจ่ายในแต่ละเดือนของตัวคุณเองว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด) การออมเงินเป็นเรื่องสำคัญมาก อย่างน้อยในแต่ละเดือนคุณควรมีเงินเก็บไว้ส่วนหนึ่ง เนื่องจาก เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าอนาคตเราจะเจออะไรบ้าง เราจะต้องพบกับสิ่งที่ไม่คาดฝันอะไรบ้าง และเจ้าเงินออมนี่แหละที่จะช่วยทำให้เราผ่านช่วงวิกฤติที่เราต้องเจอในอนาคตได้ ต่อยอดเงินออมที่เก็บไว้ เรื่องของการต่อยอดเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน บางคนกลัวที่จะลงทุน คิดอยู่เสมอว่าการนำเงินทุนที่มี เงินออมที่เก็บไปต่อยอดเป็นเรื่องที่อันตรายมาก ไม่ควรทำ ทำไปก็ไม่คุ้ม เสี่ยงเปล่า ๆ แต่จริง ๆ แล้วการนำเงินออกมาต่อยอดเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ เช่น การเลือกลงทุนในกองทุนรวม (แบบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของหุ้น/หลักทรัพย์ต่าง ๆ) , ลงทุนในหุ้น (แบบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับหุ้นอยู่แล้ว) การลงทุนต่าง ๆ คุณไม่ควรลงแบบทุ่มหน้าตัก ควรมีการแบ่งเงินออมบางส่วนเก็บไว้ เพราะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ฉะนั้นการเก็บเงินไว้บางส่วนย่อมอุ่นใจกว่า

read more

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงในกองทุนรวม

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงในกองทุนรวม หลายคนเมื่อถึงช่วงหนึ่งของชีวิตมักจะมองหาการลงทุนที่สามารถช่วยให้เงินที่เรามีอยู่งอกเงยมากขึ้นไปกว่าเดิม ซึ่งก็อาจจะดีกว่าการฝากออมทรัพย์หรือเก็บไว้เฉยๆ แต่การลงทุนอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงที่ว่ามีอะไรกันบ้างนั้น เราพอจะสรุปได้ดังนี้ 1. ความเสี่ยงที่เกิดจากผลตอบแทนไม่แน่นอน ผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยที่เราจะได้รับหลังจากที่นำเงินมาลงทุนในกองทุนรวมนั้น อาจจะได้รับไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าเงินที่นำไปลงทุนนั้นได้ผลลัพธ์ดีมากน้อยแค่ไหน ซึ่งบางครั้งนอกจากไม่ได้รับผลตอบแทนอาจมีการขาดทุนเกิดขึ้นได้อีกด้วย 2. ความเสี่ยงที่เกิดจากผู้จัดการกองทุน ถ้าผู้จัดการกองทุนขาดประสบการณ์ในการดำเนินงาน รวมถึงไม่มีความสามารถหรือขาดทักษะในการตัดสินใจลงทุน อาจทำให้เกิดผลเสียในการดำเนินงานได้ ซึ่งก็จะส่งผลถึงเงินที่เรานำมาลงทุนในกองทุนด้วยเช่นกัน หรือบางครั้งผลตอบแทนที่ได้รับอาจจะไม่คุ้มค่ากับเงินที่นำมาลงทุน 3. ความเสี่ยงที่เกิดจากการกู้ยืมเงินมาลงทุน การกู้เงินบางแห่งอาจจะมีดอกเบี้ยเงินกู้ไม่สูงมาก ถ้านำมาลงทุนในกองทุนรวมบางประเภทที่ให้ผลตอบแทนดี เพราะบางครั้งดอกเบี้ยที่ได้รับอาจจะมากกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ ทำให้หลายคนที่ไม่มีเงินมาลงทุนใช้วิธีนี้ แต่ก็มีความเสี่ยงอยู่เช่นกัน เพราะถ้าผลตอบแทนไม่ดีพอก็อาจจะส่งผลทำให้เราขาดทุนหรือต้องหาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่ม ดังนั้นสำหรับใครที่กำลังคิดจะนำเงินมาลงทุนในกองทุนรวม ลองนำเรื่องต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นไปประกอบการพิจารณากันด้วย เพื่อให้คุณสามารถนำเงินมาลงทุนและได้ผลตอบแทนคุ้มค่าอย่างที่ต้องการ

read more