การจดรายรับรายจ่าย…จำเป็นมากคุณรู้ไหม?

เรื่องของรายรับรายจ่ายเป็นเรื่องที่สำคัญมากและสิ่งที่คุณควรทำเมื่อมีรายรับรายจ่ายเกิดขึ้น ในชีวิตประจำวันก็คือการจดบันทึกรายรับรายจ่ายนั่นเอง ถามว่าทำไมคนเราถึงควรจดบันทึกรายรับรายจ่าย? นั่นก็เป็นเพราะการจดบันทึกจะช่วยทำให้คุณสามารถจดจำเงินที่คุณได้รับและเงินที่คุณได้ใช้จ่ายไปใน แต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละปีได้นั่นเอง อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการให้ความใส่ใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายมากขึ้น ทำให้คุณเกิดความตระหนักว่าอะไรบ้างที่คุณใช้ไปอย่างฟุ่มเฟือย อะไรบ้างที่ใช้ไปโดยใช่เหตุ การจดบันทึกรายรับรายจ่ายจึงเป็นประโยชน์มากสำหรับเราทุกคนฝันอยากจะรวย อยากที่จะมีเงินออมและอยากที่จะมีชีวิตสุขสบายในวันข้างหน้า หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากรวยคุณต้องจดบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะ… เพราะการจดบันทึกนี้ จะช่วยค่อยๆ ดัดนิสัยทางการเงินของตัวคุณไปเรื่อย ๆ ทำให้ตัวคุณเริ่มรู้จักที่จะตัดรายจ่ายบางอย่างออกไปบ้าง รู้จักที่บริหารจัดการการเงินให้เป็นระบบเป็นระเบียบ รู้จักใช้เงินเป็น รู้จักใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเมื่อทำไปนาน ๆ นั่นย่อมกลายเป็นว่าคุณจะเริ่มมีนิสัยบริหารจัดการการเงินดีขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัว แล้วหากคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขอยู่เสมอ…การจดบันทึกรายรับรายจ่ายจะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้คุณได้พบกับความสุขได้เช่นเดียวกัน เพราะ เมื่อคุณรู้จักที่จะบริหารการเงินให้ดี รู้จักที่จะจัดสรรทุกอย่างให้ลงตัว ความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นได้และเจ้าบันทึกรายรับรายจ่ายนี่ละที่จะช่วยทำให้คุณรู้ที่มา ที่ไปของเงินที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณได้เป็นอย่างดี “ชีวิตคนเราจะมีความสุขได้…ถ้าคุณรู้จักใช้เงินให้เป็น รู้จักจดบันทึกรายรับรายจ่ายอยู่เสมอ… วินัยทางการเงินเกิดขึ้นได้ด้วยตัวของคุณเอง…”

read more

ความหมายของกองทุนรวม

ความหมายของกองทุนรวม หลายคนคงเคยได้ยินชื่อกองทุนรวมกันมาบ้างแล้ว แต่อาจจะยังสงสัยว่าคืออะไรกันแน่ ขอสรุปง่ายๆ นะคะ กองทุนรวม คือ การลงทุนที่เหมาะกับผู้ลงทุนรายย่อย จะเป็นลักษณะที่ผู้ลงทุนรายย่อยหลายราย นำเงินของตนเองมารวมกันเพื่อลงทุน โดยจะมีผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้และความชำนาญนำเงินรวมนี้ไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้เกิดผลกำไรหรือผลตอบแทนคืนให้กับกองทุน ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามตามสัดส่วนที่ได้ลงทุนไว้ ในกองทุนรวมนั้นๆ กองทุนรวมจึงเหมาะเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินทุน แต่การจะเลือกลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่งไปเลยอาจจะติดขัดในบางเรื่อง และในบางครั้งอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ รวมไปถึงผู้ที่มีทุนทรัพย์ไม่มากและไม่สามารถที่จะกระจายการลงทุนไปในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่ต้องการได้ การลงทุนกับกองทุนรวมจึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการนำเงินมาลงทุนได้ดีกว่า โดยเมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหน่วยลงทุน ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้นำเงินนั้นไปซื้อสินทรัพย์ต่างๆ ตามที่ตกลงกันไว้ ตามนโยบายของกองทุนประเภทนั้น และในทุกวันผู้จัดการกองทุนจะทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทที่เลือกลงทุน เพื่อให้ทราบมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนว่าเป็นเท่าไร ซึ่งถ้าผู้จัดการสามารถบริหารการลงทุนได้อย่ามีประสิทธิภาพและได้ผลดีมูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยลงทุนก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย แต่การลงทุนไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามยังจัดว่ามีความเสี่ยง ดังนั้นผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดและตัดสินใจลงทุนในประเภทที่คิดว่าน่าจะให้ผลลัพธ์หรือผลตอบแทนที่ดีจริงๆ

read more

การลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสำหรับใคร

การลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสำหรับใคร หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่ากองทุนรวมหมายถึง การที่ผู้ลงทุนหลายย่อยนำเงินหรือทุนทรัพย์มาลงทุนกับผู้รับลงทุนในหน่วยธุรกิจต่างๆ ให้ได้มาซึ่งผลตอบแทน แล้วทราบกันไหมค่ะว่าการลงทุนในกองทุนรวมนั้นเหมาะสำหรับใครบ้าง ซึ่งเราพอจะสรุปได้ดังนี้ 1. เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ ไม่มีความรู้ ไม่มีความเชี่ยวชาญ และไม่มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเพื่อใช้เป็นตัวตัดสินใจในการลงทุน 2. มีอุปสรรคหลายอย่างที่ส่งผลให้การลงทุนด้วยตนเองไม่ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ การเปลี่ยนมาลงทุนกับกองทุนรวมจึงจัดเป็นทางเลือกที่ดี 3. มีเงินลงทุนหรือทุนทรัพย์ไม่มาก ทำให้ไม่สามารถกระจายทุนไปยังหลักทรัพย์ต่างๆ ได้อย่างที่ต้องการ การลงทุนกับกองทุนรวมจะเหมือนเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงจากเงินทุนที่เรานำมาลง ที่สำคัญถ้าผู้รับลงทุนมีความชำนาญและเชี่ยวชาญในด้านนี้เงินลงทุนหรือทุนทรัพย์ที่เรานำมาลงก็จะเกิดผลตอบแทนที่ดี 4. เป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุน เพราะถ้าเราไม่มีความรู้และประสบการณ์รวมไปถึงไม่มีเวลาศึกษาข้อมูลการลงทุนจัดเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง เนื่องจากกองทุนในปัจจุบันมีหลายประเภทและก็ไม่ใช่ว่าทุกกองทุนจะให้ผลตอบแทนสูงหรือได้ผลตอบแทนตลอด บางกองทุนอาจจะมีความเสี่ยงและทำให้เราขาดทุนได้เช่นกัน ในปัจจุบันการลงทุนกับกองทุนรวมก็ยังมีหลายประเภทที่ให้เราสามารถเลือกได้ ดังนั้นก่อนอื่นก็ดูจากผลตอบแทนในแต่ละปีและดูความน่าเชื่อถือของผู้รับลงทุนเป็นตัวประกอบการพิจารณา เพื่อให้คุณได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

read more

ข้อดีของการลงทุนกับกองทุนรวม

ข้อดีของการลงทุนกับกองทุนรวม กองทุนรวมเปรียบเหมือนสถาบันที่รวบรวมเงินนักลงทุน จากนั้นนำไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และมีผู้บริหารกองทุนที่มีความรู้ในการลงทุนเป็นอย่างดีหรือที่เราเรียกกันว่ามืออาชีพ กองทุนรวมจะมีลักษณะเป็นการขายหน่วยลงทุนเล็กๆ แล้วผู้บริการจะทำการรวบรวมเงินที่ได้นำไปลงทุนทำให้สามารถลงทุนสินทรัพย์ได้หลากหลาย เป็นการกระจายความเสี่ยง สำหรับข้อดีของกองทุนรวมนั้นพอจะสรุปได้ดังนี้ 1. เราสามารถนำเงินมาลงทุนได้ตามจำนวนที่ต้องการหรือลงทุนต่อหน่วยลงทุนไม่มาก แต่สามารถไปร่วมลงทุนในสินทรัพย์ทุกประเภทที่กองทุนนำไปลงทุน หรือก็คือถ้าเราเป็นผู้นำเงินไปลงทุนเองจะไม่สามารถกระจายเงินทุนที่มีอยู่จำกัดไปลงทุนได้ ซึ่งถ้ามีรายได้หรือเงินปันผลกลับมาทางกองทุนก็จะจัดสรรให้ตามจัดส่วนที่เรานำไปลงทุน 2. บางกองทุนเรายังสามารถนำเงินที่ลงทุนไปทำการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย 3. ผู้ที่ไม่มีเวลาดูแลหรือไม่มีความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ในการลงทุน การนำเงินมาร่วมลงทุนกับนักลงทุนที่มีประสบการณ์จัดเป็นทางเลือกที่ดี เพราะจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าที่เรานำเงินไปลงทุนเอง 4. เลือกระดับความเสี่ยงได้ตามความต้องการ โดยเราสามารถเลือกประเภทของกองทุนที่ต้องการกันได้เลย แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าความเสี่ยงน้อยเงินปันผลก็จะน้อยตามไปด้วยนั่นเอง 5. บางกองทุนสามารถขอเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วเพียงไม่กี่วัน แต่ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของกองทุนประกอบกันด้วย ซึ่งจะแตกต่างกับการที่เรานำเงินไปลงทุนประเภทอสังหาริมทรัพย์อย่าง บ้านหรือที่ดิน ซึ่งจะเปลี่ยนมาเป็นเงินสดได้ยากกว่า มีข้อดีหลายอย่างจัดได้ว่าการลงทุนกับกองทุนรวมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน

read more

การทำบัญชีเพื่อการพัฒนาชีวิต

ด้วยในสภาวะทางด้านสังคมในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระแสวัตถุนิยม สังคมแห่งการใช้เงินใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย สังคมแห่งการฟุ้งเฟ้อ สังคมที่พร้อมจะส่งผลทำให้หลายคนเดินหลงผิด หลงไปตามกระแสนิยมจนกลายเป็นการสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นตามมาในอนาคต (แถมดีไม่ดียังจะกลายเป็นการก่อปัญหาหนี้สินที่ไม่สามารถปลดได้เสียด้วย) และแนวทางหนึ่งที่คนไทยน่าจะคุ้นเคยกันดีและได้รับความนิยม ได้รับการสนับสนุนให้นำมาใช้ในปัจจุบัน ก็คือ “แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” แนวทางนี้เป็นแนวทางที่รัชกาลที่ 9 ท่านทรงมอบให่แก่พวกเราคนไทยทุกคน เป็นแนวทางที่อาศัยการพึ่งพาตัวเอง การทำให้เรารู้จักที่จะประมาณตนและไม่ตั้งอยู่บนความประมาท เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเอง ทำให้ตัวเองรู้จักที่จะพอมีพอกินพอใช้โดยคำนึงอยู่บนหลักของเหตุผลและการประมาณตนเองอยู่เสมอ หากถามว่า การทำบัญชีเป็นการพัฒนาชีวิตได้อย่างไร? การทำบัญชีเป็นการจดบันทึกเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ และเงื่อนไขที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของตัวคุณเองรวมทั้งครอบครัว ชุมชนและในระดับประเทศซึ่งข้อมูลที่ทำการจดบันทึกนี้จะเป็นตัวบงชี้ที่สำคัญของอดีต ปัจจุบันและอนาคต แน่นอนว่าข้อมูลนี้ย่อมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวคุณเองทั้งในด้านการวางแผนชีวิตและการทำกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของคนในครอบครัว เมื่อมีการวางแผนชีวิตที่ดี ชีวิตเราก็จะเริ่มเกิดการพัฒนา เมื่อเกิดการพัฒนาชีวิตเราก็จะเริ่มมีความมั่นคงทางด้านการเงินมากขึ้น ดังนั้นรอช้าอยู่ไย…เรามาเริ่มทำบัญชีและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามหลักคำสอนของรัชกาลที่ 9 กันเถอะคะ…เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันข้างหน้า…เพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรัก

read more

ความเสี่ยงของกองทุนรวมจากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยงของกองทุนรวมจากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง ส่วนใหญ่แล้วการนำเงินมาลงทุนในกองทุนรวมหรือการลงทุนเกือบทุกประเภทจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ สำหรับกองทุนรวมการเปลี่ยนแปลงของตลาดก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบ และเมื่อเกิดขึ้นจะมีผลกระทบกับกองทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่วนสาเหตุที่ทำให้สภาวะการตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นส่วนใหญ่จะเกิดจาก 1. เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจทางการเงินทั้งภายในประเภท ภูมิภาค และในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 2. เกิดการเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล ในแต่ละประเทศ ซึ่งจะส่งผลถึงความไม่มั่นใจในการลงทุนของนักลงทุน 3. เกิดการเปลี่ยนแปลงในการร่างกฎหมาย และมีกฎข้อบังคับใหม่ๆ เกิดขึ้น เกี่ยวกับการลงทุน 4. เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ด้านการลงทุน 5. เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของกลุ่มนักลงทุนในตลาดต่างประเทศ ก็จะส่งผลกระทบกับภายในประเทศได้ด้วยเช่นกัน 6. เกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลประทบกับตลาด เช่น การเกิดภัยทางธรรมชาติ หรือการเกิดสงครามภายในประเทศ ในประเทศใกล้เคียง หรือประเทศใดประเทศหนึ่งในโลก โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจก็ส่งผลให้สภาวะการตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงในสภาวะตลาดดังที่กล่าวมานี้ บางครั้งเป็นความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และยังกล่าวได้ว่าเป็นความเสี่ยงที่เราอาจจะคาดการณ์ไม่ถึง แต่ก็ส่งผลประทบกับกองทุนรวม แต่ความเสี่ยงเหล่านี้ถ้าสภาพเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังคงมั่นคงอยู่ก็อาจจะทำให้สภาวะการตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงได้น้อยมาก ดังนั้นก่อนการลงทุนก็ลองมองสภาพตลาดโดยรวม ซึ่งเราอาจจะศึกษาจากข้อมูลข่าวสารและติดตามข่าวเศรษฐกิจรวมทั้งการเมืองประกอบก่อนพิจารณาลงทุน

read more

การเก็บเงิน

มีคนเคยถามว่า….จริงๅ แล้วการเก็บเงินนั้นมันยากจริงหรือ หรือว่าใครๆ ก็ทำได้ จริงๆ แล้วการเก็บเงินไม่ใช่เรื่องยากหรือเรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้เสียเลยแต่มันขึ้นอยู่กับความตั้งใจความพยายามความอดทน ความมีวินัยความใส่ใจต่อทุกรายละเอียดต่อทุกการจับจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง หากจะถามว่าแล้วจะทำให้สำเร็จทำได้อย่างไร คงไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวใดจะมากำหนดความสำเร็จของคุณได้มันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเท่านั้น เรื่องของการเก็บเงินจริงๆ แล้วเราถูกปลูกฝังความคิดนี้กันมาตั้งแต่เด็กๆ ตั้งแต่สมัยเรายังเล็ก ๆ ให้เก็บออมทีละนิดทีละหน่อยเก็บวันละบาทสองบาท เก็บไปเรื่อยๆ แล้ววันหนึ่งเราจะมีเงินเป็นก้อนเอง จริงๆ แล้วแนวคิดนี้ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดี เป็นแนวคิดที่ถูกต้องแต่หากคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่อยากรวย อยากมีเงินล้านอย่างคนอื่นเขา เพียงแค่เก็บเงินคงต้องใช้เวลานานพอสมควรถึงจะประสบความสำเร็จ ดังนั้น หากอยากรวยคุณต้องเริ่มคิดที่จะลงทุน คิดที่จะเสี่ยง อย่าอยู่แต่ในกรอบ อย่าอยู่แต่ในขอบเขต Safety zone ของตัวเองเท่านั้น แน่นอนว่าการลงทุนคือความเสี่ยงแต่จะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเราเลือกได้ บางคนเลือกที่จะเสี่ยงมากก็ลงทุนมากเพราะหวังอยากได้กำไรมาก อยากรวยไว ๆ แต่กลับบางคนอยากรวยแต่ขอแบบช้า ๆ ค่อยเป็นค่อยไป แม้ใช้เวลานานหน่อยแต่เราก็อุ่นใจดีกว่าแบบนี้ก็มีและในทุกการลงทุน นั่นคือความเสี่ยงที่คุณต้องยอมรับตั้งแต่แรกแล้วก่อนที่คุณจะลงมือทำ

read more

บริหารรายได้เพื่อให้มีเงินเก็บ

การทำการจดบันทึกรายรับ – รายจ่าย เชื่อว่าหลายคนน่าจะทราบอยู่แล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่กลับเลือกที่จะมองข้ามไปก็เท่านั้นเพียงเพราะคิดว่า มีเงินเหลือเมื่อไรค่อยเก็บ ถ้าไม่มีเงินเหลือก็ไม่เก็บ แบบนี้คงไม่เป็นไรหรอก!! อายุยังน้อยไม่เห็นต้องรีบเก็บเงินเลยแต่พอถึงเวลาที่ต้องใช้เงิน เวลาที่เดือดร้อนกลับไม่มีเงินมาใช้ การทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะช่วยทำให้เราทราบว่าแต่ละเดือนเราใช้จ่ายอะไรไปบ้าง รายจ่ายใดที่จำเป็นไม่จำเป็นและสิ่งสำคัญของบัญชีชนิดนี้คือ คุณต้องหักเงินบางส่วนไว้สำหรับการเก็บออมเพื่ออนาคตด้วย เงินออม เราควรมีการหักรายได้บางส่วนเพื่อการออมเงินไว้โดยปกติคนทั่วไปมักจะออมเงินจากรายได้อย่างน้อย 10 % (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบเรื่องของรายจ่ายในแต่ละเดือนของตัวคุณเองว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด) การออมเงินเป็นเรื่องสำคัญมาก อย่างน้อยในแต่ละเดือนคุณควรมีเงินเก็บไว้ส่วนหนึ่ง เนื่องจาก เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าอนาคตเราจะเจออะไรบ้าง เราจะต้องพบกับสิ่งที่ไม่คาดฝันอะไรบ้าง และเจ้าเงินออมนี่แหละที่จะช่วยทำให้เราผ่านช่วงวิกฤติที่เราต้องเจอในอนาคตได้ ต่อยอดเงินออมที่เก็บไว้ เรื่องของการต่อยอดเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน บางคนกลัวที่จะลงทุน คิดอยู่เสมอว่าการนำเงินทุนที่มี เงินออมที่เก็บไปต่อยอดเป็นเรื่องที่อันตรายมาก ไม่ควรทำ ทำไปก็ไม่คุ้ม เสี่ยงเปล่า ๆ แต่จริง ๆ แล้วการนำเงินออกมาต่อยอดเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ เช่น การเลือกลงทุนในกองทุนรวม (แบบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของหุ้น/หลักทรัพย์ต่าง ๆ) , ลงทุนในหุ้น (แบบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับหุ้นอยู่แล้ว) การลงทุนต่าง ๆ คุณไม่ควรลงแบบทุ่มหน้าตัก ควรมีการแบ่งเงินออมบางส่วนเก็บไว้ เพราะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ฉะนั้นการเก็บเงินไว้บางส่วนย่อมอุ่นใจกว่า

read more

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงในกองทุนรวม

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงในกองทุนรวม หลายคนเมื่อถึงช่วงหนึ่งของชีวิตมักจะมองหาการลงทุนที่สามารถช่วยให้เงินที่เรามีอยู่งอกเงยมากขึ้นไปกว่าเดิม ซึ่งก็อาจจะดีกว่าการฝากออมทรัพย์หรือเก็บไว้เฉยๆ แต่การลงทุนอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงที่ว่ามีอะไรกันบ้างนั้น เราพอจะสรุปได้ดังนี้ 1. ความเสี่ยงที่เกิดจากผลตอบแทนไม่แน่นอน ผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยที่เราจะได้รับหลังจากที่นำเงินมาลงทุนในกองทุนรวมนั้น อาจจะได้รับไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าเงินที่นำไปลงทุนนั้นได้ผลลัพธ์ดีมากน้อยแค่ไหน ซึ่งบางครั้งนอกจากไม่ได้รับผลตอบแทนอาจมีการขาดทุนเกิดขึ้นได้อีกด้วย 2. ความเสี่ยงที่เกิดจากผู้จัดการกองทุน ถ้าผู้จัดการกองทุนขาดประสบการณ์ในการดำเนินงาน รวมถึงไม่มีความสามารถหรือขาดทักษะในการตัดสินใจลงทุน อาจทำให้เกิดผลเสียในการดำเนินงานได้ ซึ่งก็จะส่งผลถึงเงินที่เรานำมาลงทุนในกองทุนด้วยเช่นกัน หรือบางครั้งผลตอบแทนที่ได้รับอาจจะไม่คุ้มค่ากับเงินที่นำมาลงทุน 3. ความเสี่ยงที่เกิดจากการกู้ยืมเงินมาลงทุน การกู้เงินบางแห่งอาจจะมีดอกเบี้ยเงินกู้ไม่สูงมาก ถ้านำมาลงทุนในกองทุนรวมบางประเภทที่ให้ผลตอบแทนดี เพราะบางครั้งดอกเบี้ยที่ได้รับอาจจะมากกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ ทำให้หลายคนที่ไม่มีเงินมาลงทุนใช้วิธีนี้ แต่ก็มีความเสี่ยงอยู่เช่นกัน เพราะถ้าผลตอบแทนไม่ดีพอก็อาจจะส่งผลทำให้เราขาดทุนหรือต้องหาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่ม ดังนั้นสำหรับใครที่กำลังคิดจะนำเงินมาลงทุนในกองทุนรวม ลองนำเรื่องต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นไปประกอบการพิจารณากันด้วย เพื่อให้คุณสามารถนำเงินมาลงทุนและได้ผลตอบแทนคุ้มค่าอย่างที่ต้องการ

read more